CONGRESSES

                      Agricultural Scientific Society of Namibia

Home
ANNOUNCEMENTS
AWARDS
EXCURSIONS
SEMINARS
CONGRESSES
MEMBERSHIP
CONSTITUTION
AGRIC LITERATURE

PRESENTATIONS AT AGRISSON CONGRESSES

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11

 

BACKGROUND

Over time different approaches were followed with the documentation of presentations:

Titles of presentations of the First (1988) and Second (1989) Congresses were listed in AGRISSON Newsletters. Authors’ addresses were provided, with the idea that they could be contacted personally for copies of their presentations. Most of those presentations were eventually published in Agricola or AgriInfo, and we provide those references wherever they could be traced.

The presentations of the Third Congress (1990) were compiled in Proceedings.

With the Fourth (1991) and Fifth (1993) Congresses major problems were encountered: compilation of the presentations fell prey to the turmoil of changes during the first few years after Independence. As a result there are no Proceedings available of those two Congresses. Most of the presenters are still around and the Committee will assist anyone who wants to contact one of them.

For the Sixth (1995), Seventh (1997), Eighth (1999), Ninth (2001) and Tenth (2003) Congresses, Proceedings were compiled, and can be obtained from the Committee.  

CONTACT INFO

 

1st Congress

13–15 September 1988

Rössing Foundation Hall, Swakopmund

 

Hugo, P.H. Die Omvang en Aard van Swarthare by Wit Karakoele. Agricola 1989,7.

Lepen, J.M. Die Invloed van Ras en Voedingspeil op Puberteits-bereiking by Nguni-, Bonsmara- en Drakensbergerverse. Based on M.Sc.(Agric.)-thesis, 1988, University of Pretoria.

Jessen, P.T. Inenting en Mates van Elande Onder Veldtoestande in Noordelike SWA. Landbouweekblad 26/2/1988, 520: 64-65.

Burger, S.J. Akkerboupotensiaal van die Kavango. Agricola 1989, 7.

Oosthuysen, C. Die Invloed van Veroudering van Beeskarkasse in die Huid. Agrinfo 1988, 1, 1: 10.

Visser, W. ‘n Ondersoek na Paarstelsels by Karakoelskape op Kalahari Proefplaas. Agricola 1989,7.

Strydom, P.J. Die Voedingsbehoefte van Suid-Afrikaanse Wildherkouers. Agricola 1988, 5: 59-65.

Botes, F.W. ‘n Ondersoek na die Opbrengspotensiaal van ‘n 8-Maande-Speenkalf-Produksiestelsel in Vergelyking met die Tradisionele 12-Maande-Speenkalf produksiestelsel. Agrinfo 1988, 1,1:11-12 en Agrinfo 1988, 1,2:9-10.

Du Toit, C. Akkerbounavorsing in die Kavango. Agricola 1989, 7.

Van der Merwe, P.S. Die Invloed van Paringsouderdom op Reproduksie en Groeiprestasie van Simmentalerverse. Based on M.Sc.(Agric.)-thesis, 1994, University of Pretoria.

Kubirske, K.R. Evaluering van Gemaalde Swarthaak as Ruvoer by Grootvee. Based on M.Sc.(Agric.)-thesis, 1989, University of the Orange Free State.

Jacobi, I.E. Evaluering van Libido by Afrikanerbulle. Based on M.Sc.(Agric.)-thesis, 1989, University of Pretoria.

Reed, E.R. ‘n Mikro-histologiese Ondersoek na die Identifisering van Verskillende Gras-Spesies.

Kruger, A.S. ‘n Praktiese Metode vir die Bepaling van Drakrag in SWA. 

Top of 1st Congress

Top of Page

2nd Congress

5–7 September 1989

Hotel zum Grünen Kranz, Swakopmund

 

De Haast, J. Tegnologiese Uitdaging met Betrekking tot die Prosessering van Abattoir Byprodukte. Journal of the Science of Food and Agriculture, 1987, 39: 253-265.

Von Bach, H.S. Die Finansiële Implikasie van Chemiese Ontbossing op ‘n Boerdery.

Hoffmann, J. A.H. Ekonomiese Aspekte in Verband met die Aanplanting van Cenchrus ciliaris. Agricola 1990, 8.

Steyn, L.C. Graanproduksie in Kavango.

Du Toit, C. Rysnavorsing in Caprivi. Agricola 1986, 3: 66-70.

Oosthuyzen, F. Kavango: Voedselmandjie van SWA.

Berkelmann, W.H.A. Voëlskade by Koring. Agricola 1990, 8.

Strydom, P.J. Die Invloed van Tanniene op Rumenverteerbaarheid. Based on M.Sc.(Agric.)-thesis, 1991, University of Stellenbosch.

Todtenhöfer, U. Aanvulling vir die Benutting van Ruvoer. M.Sc.(Agric.)-thesis, University of Pretoria.

De Lange, D. Teling van Letaalvrye Wit op Grys Karakoele deur Vermeerdering van Pigmentlose Hare by Swart Karakoele. Agricola 1990, 8.

Visser, W.H. Hardap Karakoeltoetssentrum. Agricola 1988, 5: 8-10.

De Lange, D. Angorabok-Boerdery in die Suide van SWA. Agricola 1990, 8.

Nauhaus, W.K. Fenotipiese Vordering met Groei-Eienskappe van die Neudamm en Uitkomst Simmentaler Stoetkuddes. Based on M.Sc.(Agric.)-thesis, 1992, University of Pretoria.

Jacobi, I.E. Die Verband Tussen Liggaamsmassa, Skrotumomvang, Libido en Testosteroon by Jong Afrikanerbulle. Based on M.Sc.(Agric.)-thesis, 1989, University of Pretoria.

Botes, F.W. Verslag oor die Speenkalf-Produksiestelsels (7 Maande vs 13 Maande Speen). Agrinfo 1,1:11-12; Agrinfo 3,3:6-7.

Rothkegel, B. Landbou-Ekonomiese Tendense in SWA.

Freyer, H.B. Ondersoek na Drakragbepalings op Drie Plase in die Hochfeld Omgewing.

Bester, F.V. Benuttingsskatting vs Werklike Massa Verwyder. Agricola 1990, 8.

Top of 2nd Congress

Top of Page

3rd Congress

12-14 September 1990

Rössing Country Club, Swakopmund

 

Basson, T. Hamoye Bosboukwekery.

Liebenberg, P.J. Elektrifisering van Heinings.

Neumann, N.P.K. ‘n Evaluering van Ses Weidingsspesies te Sandveld Navorsingstasie.

Zapke, O. Diffusie en Aanvaarding.

Matthiessen, L. Die Rol van Enkele Sosio-Ekonomiese Faktore in Landbou-Ontwikkeling.

Swanepoel, D.J. Metodiek van Landbouvoorligting.

Van Wyk, J.A.P. Die Konseptualisering en Identifisering van Probleme as ‘n Vertrekpunt in ‘n Voorligtingstrategie.

Visser, C.J. Probleembeskouing van die Boer as Dimensie in Praktykaanvaarding.

Visser, C.J. Geloofwaardigheid as ‘n Dimensie in Voorligtingsukses.

Schwarting, G. The Role an Extension Service Has To Play in Agricultural Development Models.

Todtenhöfer, U. Diëetsamestelling van die Boerbok en Damaraskaap op Doringbos-Savanna Veld te Omatjenne Navorsingstasie.

Metzger, D. Agricultural Price Tendencies.

Du Toit, C. Mahango Production Experiments.

Top of 3rd Congress

Top of Page

4th Congress

23-26 September 1991

HARMONY CENTRE, WINDHOEK

 

Hugo, P. Demands of Research and Development in Owambo.

Lepen, J. Final Summary of Breed Comparison Trial.

Strydom, P.J. Comparative Carcass and Meat Charracteristics of Six Beef Cattle Breeds with Special Reference to the Sanga.

Els, J.F. 7 Months versus 13 Months Weaning System.

Maggs, G. Plant Genetic Resources in Namibia.

Shiveda, A. Progress, Policy and Programme Development in the Directorate of Agricultural Training of the Ministry of Agriculture, Water and Rural Development.

Van Rooyen, A. IMLT Involvement in Agricultural Development in Namibia.

Morrow, K. The Importance of Diagnostic Surveys to Determine the Problems and Needs of the Communal Farmer.

Van Antwerpen, E. Agricultural Development in Namibia as Seen by the Rössing Foundation.

Haindongo, N. Identification of Problems and Priorities in Owambo.

Mentz A. Increasing Beef Production by Deliberate Cross Breeding: Evaluation of Two Different Rotational Cross Breeding Systems for Extensive Beef Production.

Grobler, G. NAU-Involvement in Agricultural Development in Namibia.

Nauhaus, W. A Preliminary Comparison of Large and Small Framed Cattle at Different Stocking Rates.

Van Niekerk, A. The Ostrich Industry in Namibia.

Norval, D. Key Notes on Institutional Participative Rural Development.

De Wet, P. Date Production in Namibia.

Fourie, M. Remote Sensing in Namibia.

Bester, F. Grazing Capacity, the Biomass Way.

Marais, D. Agronomy on Uitkomst Research Station.

Reed, E. The Effect of Different Stocking Rates by Large- and Small Framed Cattle on the Utilisation of Veld.

Top of 4th Congress

Top of Page

5th Congress

10-12 august 1993

otjiwa game ranch, otjiwarongo

 

De Lange, A.O. Future Research Needs for Southern Africa.

Mouton, A. Research Needs for Commercial Farming Sector.

Bester, F.V. Range Succession Model Versus State and Transition Model.

Labuschagne, W.J. Mahango Meal Versus Maize Meal.

Strydom, P.J. Agro-Ecological Zoning of Namibia.

Strohbach, B.J. Erosion Hazard Mapping.

Gressmann, A. Karstveld Study Group – Results.

Reed, E.R. Natural Resources: Soil & Water.

Els, J.F. Influence of Boer Goat on Bush.

Van Coller, L. Paprika Cultivation at Hardap.

De Klerk, J.N. Ministry’s Policy on Agricultural Research for the Future.

Kahuika, S. An Overview of NGO Activities in the Agricultural Sector.

Kruger, A.S. Agricultural Development in Communal Areas (SARDEP Example).

Strohbach, B.J. The Effect of Season and Treatment on Survival and Coppicing Ability of Five Encroaching Bush Species.

Labuschagne, W.J. The Use of Electronic Gates for Phase C Tests.

Evans, J. Utilization of Bush & Weeds in Kenya.

Lepen, J.M. Preliminary Results of Different Breeding Strategies.

Reed, E.R. Influence of Water Stress on Grass Tufts.

Neumann, N.P. Agroforestry: a Literature Study.

Els, J.F. Factors Affecting Meat Production in Improved Boer Goat.

Visser, W.H. The Occurrence of Umbilical Hernias in Karakul Sheep.

Strydom, P.J. Voluntary Feed Intake and Its Nutritional Composition in Sandveld Area.

Müseler, D.L. Protein/Energy Ration in Supplementary Feeding.

Top of 5th Congress

Top of Page

6th Congress

12-14 September 1995

otjiwa game ranch, otjiwarongo

 

Swart, J.N. A Vision for Sustainable Agriculture.

Strydom, P.J. The Marketing Outlook for Red Meat.

Els, J.F. With-in Breed Comparison of Reproduction and Efficiency of Production Between Small and Large Frame Animals.

Kressirer, R.F. On-Farm Research in Communal Areas with Reference to Range Management and Animal Production – One Way To Look At It.

Marais, D.M. Cotton as a Cash Crop in Namibia.

Engelbrecht, G. Seal Meal in Sheep Diets.

Ipinge, S.A. Current Status and Future Prospects of the Namibian National Pearl Millet Breeding Programme.

Du Pisani, A.L. The Utility of Agrometeorology for Agriculture.

Maggs, G. Agricultural Potential of Indigenous Cucurbitaceae in Namibia.

Von Seydlitz-Kurzbach, H.H.B. Comparison of Meat Characteristics of Karakul-, Damara- and Dorper Sheep.

Du Plessis, N.P. Water Scarcity and Irrigation.

Strohbach-Fricke, M. The Devil’s Claw, Harpagophytum procumbens DC. – Potential for Development.

Schoombee, J. An Economic Overview of the Damara Sheep.

Müseler, D. Evaluation of Local Protein Sources.

Strohbach, B. Veld Types, Vegetation, Veld Condition Assessment Models and Grazing Capacity – Land Use Planning on a Natural Vegetation Based Farming System.

Jessen, P.T. Diet Selection of Eland in Northern Namibia.

Reed, E.R. The Influence of Stocking Rate and Climate on Veld Condition at Sandveld Research Station.

Labuschagne, W.J. The Effect of Stocking Rate on Lick Consumption.

Strohbach, B.J., Calitz, A.J., Coetzee, M.E. Erosion Hazard Mapping: Modelling the Vegetative Cover. (poster abstract)

Sheuyange, T. Comparative Germination Rates Between Seeds and Spikelets of Cenchrus ciliaris. (poster abstract)

Maggs, G.L. Citrullus: Keeping Breeding Options Open. (poster abstract)

Strohbach-Fricke, M.M. The Devil’s Claw, Harpagophytum procumbens DC. - Potential for Development? (poster abstract)

Top of 6th Congress

Top of Page

7th Congress

6-7 november 1997

neudamm agricultural college, windhoek

 

Lebbie, S.H.B. Livestock Research and Development: Challenges for Sustainability.

Behnke, R. Carrying Capacity and Rangeland Degradation in Semi-Arid Africa – Clearing Away Conceptual Rubble.

Bester, F.V. Wood Biomass Production and Characteristics of the Karstveld Vegetation type in the Vicinity of Tsumeb.

Strydom, P.J. The Performance of the Namibian Beef Industry.

Nieuwoudt, Y. Centralized Performance Testing of Mutton Rams.

Bagnall-Oakeley, H. A Proposed Research Planning Process for the Directorates of Extension and Research.

Hartmann, A. Aspects of Biotechnology and Biosafety in Namibia.

Hugo, P.H. Livestock Production: A Global Look.

Coetzee, S. An Evaluation of the Sustainability of Beef Production in the Commercial Sector of the Okahandja District.

Sweet, J. Towards Sustainable Range Management in Communal Areas.

Alweendo, T.E. Soil Fertility Evaluation

Visser, W.H. Development of a White Karakul Flock.

Maritz, B. Comparison of Carcass Mass in the Sandveld Stocking Trial.

Blanc,F. Livestock Production Systems in Omusati and Ohangwena Regions, Namibia.

Visser, W.H. Inheritance of the White Colour in a Karakul Flock.

Els, J.F. Heritability Estimates for Growth Traits and Environmental and Genetic Trends in the Omatjenne Boergoat Herd.

Ipinge, S.A. Breeding to Increase Productivity and Grain Yield in Pearl Millet.

Du Pisani, A.L. El Niño and Its Effect on Namibia.

Els, J.F. With-in Breed Comparison of Productivity and Efficiency of Production of Small and Large Framed Animals. Preliminary Results.

Rowell, M.J. Super Compost: Just Add Sugar and Stir.

Top of 7th Congress

Top of Page

8th Congress

2-4 November 1999

Ehoro Lodge, witvlei

 

Meissner, H.H. Factors Influencing the Efficiency of Beef Production.

Skinner, J. The Pros and Cons of Game Farming.

Du Pisani, A.L. The Idiosyncrasies of Namibian Rainfall.

Jessen, P.T. Thermoregulation of Eland in their Natural Habitat.

Jessen, P.T. Reproductive Patterns in Kudu (Tragelaphus strepsciceros) in Northern Namibia.

Vermeulen, C. Metabolizable Protein Requirements of Early Lactating Beef Cows Grazing Dormant Native (Oklahoma) Range.

Els, J.F. The Global Strategy on Management of Farm Animal Genetic Resources.

Namibian Agronomic Board. Trade Liberalization and Diversification in the Agronomic Industry of Namibia.

Coetzee, M.E. The Status of Land Resources Inventories and Land Degradation Assessment in Namibia.

Bester, F.V., Van Eck, J.A.J., Kölling, H. Krommenhoek, R., Pickering, G. Regression Equations to Estimate Wood Biomass of Acacia mellifera and Dichrostachys cinerea in Two Different Vegetation Types.

Els, F.F. Reproduction and Production Potential of Indigenous Pigs in the Okavango.

Rothauge, A. What Goats Eat in the Highland Savanna in Summer.

Els, J.F. Diet Selection of Four Free Ranging Breeds of Small Stock. I: Chemical Composition.

Els, J.F. Diet Selection of Four Free Ranging Breeds of Small Stock. I: Species Composition.

Top of 8th Congress

Top of Page

9th Congress

3-4 April 2001

Heja Game Lodge, windhoek

 

Harris, L. The Application of DNA Technology in the Livestock Industry.

Strydom, P.J. Building a Future for the Namibian Meat Industry.

Clausen, P. The Game Farming Industry in Namibia.

Kumba, F.F., Claassen, B., Perus, P. Apparent Prevalence of Equine Dourine in the Khomas Region of Namibia.

Louwrens, A. A Sustainable, Integrated Farming System: Generator of Tangible Profits and Provider of Essential Nutrients.

Eysselein, P. Overview of the Dairy Industry in Namibia.

Du Pisani, A.L. Using Southern Oscillation Indices to Predict Seasonal Rainfall.

Harris, L. Lidcat.

Bester, F.V. Comparison of Two Methods of Estimating the Percentage Relative Utilization of the Grass Sward.

Kumba, F.F., Kauta, G., Katjivena, H., Hengua, A. Some Indication of Anthelmintic Property of Harpagophytum Procumbens dc in Goats.

Els, J.F. The Biological and Economical Evaluation of the Reproduction and Production Potential of Indigenous Pigs.

Du Pisani, A.L. Determining Drought Indices.

Top of 9th Congress

Top of Page

10th Congress

6-7 August 2003

ministry of mines & energy auditorium, windhoek

 

Bester, F.V.  The Influence Of Stocking Rate And Animal Frame Type On Bush Densities And Species Composition In The Camel Thorn Savannah

Burger, S.  Shortcomings In A Strategy To Develop Horticultural Production

Buss, H.-J.  Farmer’s Management Options – Influencing Factors On Optimal Farming Strategies In Central Namibia

Coetzee, M.E.  Spatial Analysis Of Bush Density And Encroacher Species Data

De Klerk, J.N.  Bush Encroachment – Research, Monitoring and Management Project

Du Pisani, A.L. Drought Monitoring In Namibia During The 2001/2 And 2002/3 Seasons

Els, J.F.  Genetic Characterisation Of Indigenous Goat Breeds Of Namibia

Falk, T. Decision Making Over Natural Resource Use Of Communal Farmers Within The Institutional Framework Of Namibia And South Africa

M’Bai, S.  Development Of A Strategic Marketing Plan For Okamatapati

M’Bai, S.  Cultivator Marketing Study In North Central

Müseler, D.  The Competitiveness Of The Namibian Lamb Meat Industry

Müseler, D.  Sensory Profiles Of The Botswana And Namibia Marama  Bean (Tylosema esculentum)

Reuter, C.  The Potential Of Camels As A Livestock Species In Namibia

Rothauge, A.  How To Write A Research Proposal And To Get It Financed

Schmiedel, U.  Impact Of Heavy Grazing And Browsing On Diversity And Species Composition In The Semi-Arid Karoo (Preliminary Results)

Schneiderat, U.  Assessment Of Grazing Resources And Their Importance For Rural Livelihoods In Two Communal Areas

Stoermer, P.  General Overview On Ozone Depletion And Ozone Protection

Scholes, R.J.  Climate Change And Namibian Agriculture

Strohbach, B.J.  Grass Species Response To Fluctuating Annual Rainfall In The Camel Thorn Savannah Of Namibia

Top of 10th Congress

Top of Page

11th Congress

20-21 JULY 2005

ministry of mines & energy auditorium, windhoek

Turner, S.   Termites, Water and Soils  

Du Pisani, A.L.   The Latest on Global Warming

Jessen, P.T.   Agricultural Sciences in the African Context

Taylor, N.G.   Jatropha curcas as a Source of Biodiesel

Bester, F.V.   Development of Veld Management Systems

Fleissner, K.   Influence of Seed Colour on the Germination of Bambara Groundnut

Calitz, A.J.   What is in an Earthworm?

Zimmermann, I.   Exploratory Trials with some Agricultural Applications of Effective Microorganisms

Verlinden, A.   Changing grazing systems in communal lands of Oshikoto

Els, J.F.   The Influence of Frame Size and Stocking Rate on Production Parameters of Cattle

Rothauge, A.   The Influence of Frame Size and Stocking Rate on Rangeland Condition and Diet Selection

Katjiua, M.   Cattle Diet Selection during the Dry Season in a Semi-arid Region of Namibia

Espach, C.   Developing and Customizing Methodologies for Land Cover Mapping in Namibia

Kruger, A.S.   Towards improved Cattle Marketing in the Northern Communal Areas of Namibia:  The Onyuulaye Experience  

 
Home ANNOUNCEMENTS AWARDS EXCURSIONS SEMINARS CONGRESSES MEMBERSHIP CONSTITUTION AGRIC LITERATURE            

Sites on Namibian Agriculture: Namibia Agricultural Union    Ministry of Agriculture, Water & Forestry

Meat Board of Namibia    AGRA Cooperative    Agronomic Board of Namibia    

Useful Namibian sites:   Namibia Internet Gateway    Namibian Register of Theses

   Send mail to agrisson@iway.na with questions or comments about this web site.
Last modified: July 13, 2005